Publicacions

Consells i Novetats

DOMUS - obres integrals

NOSALTRES

Som una empresa de SERVEIS d'aire condicionat i climatització integral a Barcelona.

Indústries, Particulars domèstics, Oficines, Comunitats i molts altres, en instal.lacions integrals i serveis urgents, a Barcelona i Baix Llobregat.

Som locals, àgils i garantia.

Aire condicionat i Climatització | Calefacció | Electricitat | Fontaneria | Energies renovables

Estem disponibles 24/365 en tots els canals d’internet i a les nostres oficines de Diagonal, 382 - Barcelona, en horari comercial.

Formem part de l’Equip DOMUS, amb una integració global professional, que gestiona el conjunt de de la llar.

- Instal.lacions
- Obres
- Projectes
- Disseny d'interiors

DOMUS serveis + integral

electricista

13 de Maig 2021

Som una empresa d'instal·lacions que completa tot allò què va més enllà de la construcció, amb diversos camps d'actuació, com per exemple l'ELECTRICITAT, a la llar i a la feina.


Tenim la qualificació professional i capacitacions homologades als organismes i gremis professionals per a cuidar la feina i la garantia.


Confia en nosaltres per les teves necessitats en una matèria tan important com l'electricitat.


DOMUS electricitat.

CONDUCTES D'AIRE CONDICIONAT

19 de Maig 2021

Els sistemes de Climatització bàsicament porten els fluxos d'aire condicionat als punts d'emissió o difusió, que corresponen amb la part terminal o normalment anomenada impulsió.

L'aire "transforma" el seu estat en captar la temperatura a l'interior de les màquines (bateria frigorífica evaporadora) i amb un sistema d'impulsió (ventilador) surt en direcció als punts d'emissió.

Així doncs, l'aire condicionat, que surt per les aletes d'un Split, els difusors de sostre o parets, les reixes o les toveres dels conductes (invisibles o vistos) de fibres, flexibles o metàl·lics, és el que físicament percebem de forma indirecta.

Però per DOMUS interiors, hi ha un efecte com és la part estètica i d'interiorisme, que conjugada amb la constructiva forma part de la qualitat total.

Per nosaltres hi han sistemes de "costums" i si bé són els més implantats, no són en realitat els més pensats.

Per això a DOMUS serveis fem VISITES personalitzades per a cada cas, ASSESSORANT amb la màxima honestedat i INFORMANT sobre els diversos sistemes, productes, avantatges, inconvenients, costos, repercussions, millores, possibilitats...

Tot un món a descobrir en la Climatització.

25 de Maig 2021

Quan els nostres clients volen integrar en un únic interlocutor i responsable únic el Projecte, fem que se sentin còmodes i en confiança, treballant plegats en els objectius preassignats en la fase conceptual.

La nostra vocació de Project Management fa que les obres avancin sense impediments i amb acords fluids.

Prova'ns 😀

DOMUS serveis
project management

03 de Juny 2021

Des d'una millora puntual a la llar, fins a una instal·lació completa de renovació de línies elèctriques o senzillament "descarregar" una línia molt tensionada.

Instal·lació de nous mecanismes, polsadors, interruptors, endolls, domotització bàsica i enllumenat.

Comprovacions i sanejament de caixes de connexions de cablejats en mal estat.

Instal·lació de protectors sobretensions per a cobrir les exigències del Reglament Elèctric de Baixa Tensió i a les assegurances de la llar dels nostres aparells amb electrònica (tots) incorporada.

Comprovació de fuites elèctriques i derivacions amb microconsums descontrolats.

Urgències.

DOMUS electricitat

13 de Juliol 2021

Diàriament en la nostra feina d'assessorament tècnic, ens trobem amb una casuística en els sistemes de climatització que és de primer de manteniment, però que malauradament en els aparells d'aire condicionat no hi parem atenció.

Es tracta de la neteja i observació periòdica de l'estat dels filtres, bateries i trens de ventilació.

Explicarem en aquesta entrada-consell, el perquè un tren de ventilació s'embruta i com és una font d'excés de consum energètic i envelliment dels nostres equips:

TRENS DE VENTILACIÓ:

Per tal de fer "circular" l'aire, les unitats de climatització disposen de ventiladors interiors, en forma de rotors circulars, que succionen l'aire de l'ambient per la seva part anterior al refredament que seguidament la bateria aportarà a l'aire que passa a través d'ells.

Amb cert grau d'humitat ambiental i manca de manteniment als filtres, la brutícia pot avançar fins a les pales dels ventiladors i a la seva superfície provocar una acumulació/incrustació de pols que generarà una "fauna bacterial" com si es tractés d'un camp de conreu de bacteris.

La fotografia mostra com de la conjunció de pols, humitat, pol·len, bacteris i microfauna que sobrevola l'ambient, es crea aquesta capa.

El problema repercuteix en minoració de la força i difusió de l'aire, que farà que el climatitzador no treballi correctament, tingui més consum energètic i sigui més nociu per la salut.

DOMUS manteniments
aire condicionat

26 de Juliol 2021

CONDENSACIÓ de l'aire condicionat

Quan ens trobem aigua a les reixes o difusors de les impulsions de l'aire condicionat fred, podem solucionar aquesta qüestió de diferents maneres:

1.- Baixant la velocitat del ventilador
2.- Pujant la temperatura
3.- Obrint més punts de difusió de l'aire
4.- Baixar la humitat ambiental

El problema apareix quan la humitat ambiental "xoca" amb un contrast de temperatures diferencials (la que porta la humitat i la que existeix al punt de difusió), normalment les aletes de les reixes o aparells d'aire condicionat.

Cal tenir present també, que a més velocitat de l'aire, més baixarà la temperatura en el punt de sortida, per tant, aquestes zones són habitualment punts de condensació.

No és greu, però si molt molest i antiestètic.

Per això cal "ajustar" la temperatura, velocitat i cabal de l'aire a les condicions de la humitat, de forma automàtica o manual.

Consulta'ns sense compromís


DOMUS serveis