Productes

Electricitat, Domòtica i Energia

Electricitat

Des d'una millora puntual a la llar, fins a una instal·lació completa de renovació de línies elèctriques o senzillament "descarregar" una línia molt tensionada.

Instal·lació de nous mecanismes, polsadors, interruptors, endolls, domotització bàsica i enllumenat.

Comprovacions i sanejament de caixes de connexions de cablejats en mal estat.

Instal·lació de protectors sobretensions per a cobrir les exigències del Reglament Elèctric de Baixa Tensió i a les assegurances de la llar dels nostres aparells amb electrònica (tots) incorporada.

Comprovació de fuites elèctriques i derivacions amb microconsums descontrolats.

Urgències.

DOMUS electricitat

Lluminària Led

No ens adonem de la quantitat d'enllumenat incandescent (desprenen calor) que tenim a cada punt de llum...

Cal anar recanviant aquests per a una progressiva reducció dels consums elèctrics i una millora en l'eficiència energètica de la llar, el comerç, l'oficina o la indústria.

Dissenyem nous espais de llum i renovem les antigues instal·lacions.

DOMUS interiors

Energia i Estalvi

Les accions energètiques són un conjunt d'actuacions d'inversió i millora de les instal.lacions (per dins i per fora), que ajuden cadascuna d'elles per separat a minorar progressivament la factura energètica i en conjunt a ser més eficients.

De vegades com a gestors energètics encarregats de fer minvar els consums fixos a les nostres instal.lacions, no sabem per ón començar, però a DOMUS serveis, tenim solucions a mida, que poden iniciar-se amb inversions de ràpid retorn.

Com per exemple la combinació de:
- Detectors de presència
- Lluminàries Led
- Gestió climàtica/ventil.lació, telemàtica.

Aportant a zones d'oficines, comerços, parkings i d'altres, una eficiència i autonomia automatitzada, sense la intervenció de les persones.

Estem aqui per ajudar a millorar el planeta.

Detecció de fums

Detector termo-velocimètric de fums i temperatura per a xarxes de Protecció Contra incendis. Amb lector led.

Detecta fums de tabac i de gasos / vapors en suspensió Àrea de abast, entre 50 m2 i 75 m2 (cal càlcul tècnic especialitzat per a la seva instal·lació i empresa homologada amb la certificació de PCI normativa).

Extintors d'incendis

Extintors contra incendis per a focs de grau baix i accidental, per assegurar a les persones i espais o elements de risc.

Cal usar-los amb coneixements previs i tenir-los degudament senyalitzats, etiquetats i mantinguts per empreses especialitzades i homologades segons la normativa PCI vigent.

Mesuradors de consums elèctrics

Sempre hem volgut saber quan gasta un electrodomèstic a casa o un aparell determinat.

Amb solucions com aquesta, conectem a un endoll que precisa control i pre-configurant el preu del Kw/h sabrem instantàniament els valor monetaris de la despesa energètica.

Si vols saber més, truca'ns o demana'ns consell.